kind

Organisatie

Het ontstaan van  Pippi's Kinderopvang Wommels

Pippi's Kinderopvang in Wommels opende haar deuren in januari 2000. De toenmalige eigenaresse begon een kinderdagopvang voor enkele kinderen per dag in haar eigen woonkamer. Na twee jaar kocht zij het huidige pand waarin zij niet alleen een kinderdagverblijf vestigde maar later ook de eerste groep buitenschoolse opvang voor maximaal 10 kinderen. Deze locatie is gevestigd in het voormalig pand van de Kruisvereniging met een groot buitenspeelterrein.

In januari 2005 heeft de huidige organisatie het kindercentrum overgenomen. tegenwoordig bestaat het kindercentrum uit één verticale groep en één BSO-groep van maximaal 20 kinderen. Door de enorme ruimte die we tot onze beschikking hebben zijn er voor de kinderen volop mogelijkheden om zich te ontwikkelen.

Organisatie
De dagelijkse leiding van onze locatie is in handen van de assistent leidinggevende:
Rebecca Bartsma 
Zij stuurt een enthousiast team van pedagogisch medewerkers aan.

Vragen en informatie opvragen kunt u  via [email protected]