kind

Wenperiode

De opvang start met een wenperiode van gemiddeld drie dagen. Dit is ongeveer de duur waarin ouders en kind eraan gewend raken de dag gescheiden van elkaar door te brengen. Het begeleiden tijdens het wennen van uw kind aan de nieuwe groep is een taak van de pedagogisch medewerkers. Zij nemen het initiatief voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met u en uw kind. Vanwege het belang van deze wenperiode hebben we er voor gekozen deze wendagen niet in rekening te brengen.

Aan het einde van een plaatsingsgesprek zal de pedagogisch medewerker samen met u afspraken maken over de wenperiode en een wenschema wordt opgesteld. Op het wenschema wordt genoteerd, wanneer en hoe lang er per keer gewend wordt en waar tijdens het wennen op gelet wordt. De eerste drie wendagen vinden plaats voorafgaande aan de opvang. Daarna start de kinderopvang op de afgesproken dagen.