kind

Welkom bij Pippi's Kinderopvang

Nieuwsbrief omtrent Corona d.d. 2-4-2020

Stand van zaken
Op dit moment zijn we volop bezig met de noodopvang voor cruciale beroepen op de locaties Kdv Pinkeltje, Bso de Donderkopjes, Bso de Wissel en Kdv de Panda’s. Op dit moment is er geen vraag naar opvang bij Pippi’s in Wommels.

We hebben afgelopen dinsdag te horen gekregen dat er een nieuwe datum ligt, 28 april 2020. In principe gaan we deze noodopvang op dezelfde wijze voortzetten zoals in de afgelopen weken.

Dit betekent dus: Werken beide ouders in de cruciale beroepen, dan kunnen zij een beroep doen op deze noodopvang. Werkt 1 van de ouders in een cruciaal beroep en de ander niet, wordt eerst dringend gevraagd om te proberen het op een andere manier proberen het op te lossen. Lukt dit niet, kunnen ook zij een beroep doen op deze opvang. We proberen natuurlijk de groep opgevangen kinderen voor ieders gezondheid zo klein mogelijk te houden en daarom hebben we besloten om, als het niet noodzakelijk is, geen locaties samen te voegen.
In principe werken alle pedagogisch medewerksters mee tijdens de noodopvang, tenzij zij natuurlijk zelf verschijnselen vertonen of ziek zijn. Ze worden ingedeeld in diensten van 6 uur (ochtend en middag) en werken per tweetal. Tijdens deze diensten zetten zij zich tevens in om de boel flink schoon te maken en/of op te knappen. Zo zijn ze in Wommels flink aan het schilderen geslagen en wordt bij Pinkel het plein aangepakt, en ook de peuteropvang grondig schoon gemaakt.
De peuteropvang locaties zijn tijdens periode helaas gesloten. Mochten er ouders uit cruciale beroepen zijn, die echt moeite hebben om voor die uurtjes opvang te vinden, dan kunnen ook zij zich aanmelden voor de noodopvang in de ochtend. Wel zal deze dan op een andere groep gaan plaatsvinden.
N.B. De pedagogisch medewerkster van de peuteropvang en het kinderdagverblijf plaatsen leuke activiteiten op Klasbord tijdens deze opvangloze periode, die jullie met de kinderen kunnen gaan doen!

Teruggave ouderbijdrage boven belastingtarief
Gedurende de sluiting tijdens de coronacrisis corrigeren wij de tarieven zodat u geen eigen bijdrage boven het belastingtarief hoeft te betalen. Het uurtarief voor de BSO gaat van 7,23 naar 7,02 en het uurtarief van het KDV gaat van 8,38 naar 8,17.
Dit zal in de komende periode middels een correctiefactuur plaats gaan vinden.

Aanmelden Noodopvang
Graag ontvangen wij jullie aanmelding voor de komende weken graag op:
[email protected]
Jullie krijgen dan een bevestiging terug en ik stuur het door naar de locaties.
Mochten jullie nog vragen hebben anders dan over deze opvang, kunnen jullie bellen naar het kantoornummer.
0251-831273. Voor Wommels 06-28699984 (Rebecca)
Deze is doorgeschakeld en in principe altijd te bereiken.

Met vriendelijke groet en blijf gezond,

Ingrid Houtgraaf
Directeur Kidsbest

Coronavirus: Update 20 maart 2020


Wij hebben inmiddels de eerste noodopvang van deze week in kaart gebracht en samen met de coördinatoren en medewerkers kunnen regelen.
Voor de komende week inventariseren wij graag wederom wie recht heeft op deze noodopvang en hier gebruik van wil gaan maken. Aanmelden voor het kinderdagverblijf en de BSO via:
(NB. In principe bieden wij geen Voorschoolse opvang aan deze weken)
Voor Uitgeest en Akersloot: Ingrid          i[email protected]
Voor Wommels:                  Rebecca      06-286 999 84

Graag onder vermelding van de locatie en dagen en mocht jullie nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van de noodopvang, graag ook de vitale beroepen erbij vermelden van de ouders.
Indien jullie wel noodopvang aangevraagd hebben, maar daar geen gebruik van hoeven te maken, graag afmelden via dezelfde mail of tel.nr.! Het is deze week helaas voorgekomen dat pm-ers voor niets op de locatie aanwezig waren!

In principe is de noodopvang voor de dagen dat de kinderen normaal ook op het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang komen. Mochten er echter problemen zijn op andere dagen, doordat jullie met je werk extra diensten moeten gaan draaien, overleg dit dan met mij en vinden we vast een passende oplossing hiervoor.


Voor de BSO geldt: de school dient apart geregeld te worden.

Hier nogmaals de link naar de lijst met vitale beroepen:
Cruciale beroepen


Bericht van belastingdienst:
Tijdelijke sluiting kinderopvang vanwege coronavirus - wat moeten ouders doen?
18-03-2020
Voor de kinderopvang blijft alles hetzelfde, dus:
• Meld uw kind niet af bij uw kinderopvangorganisatie. Dan houdt u uw kinderopvangplek.
• Betaal volledig de factuur voor de opvang.
• Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag. Dan houdt u recht op deze toeslag.
U krijgt toeslag over alle uren die de kinderopvang u in rekening brengt. Ook als u uw kinderen thuis houdt zolang de kinderopvang dicht is.


Waar vind ik meer informatie?
Op www.rijksoverheid.nl vindt u actuele informatie voor ouders.


Bijgaand doe ik jullie een brief van de Branchevereniging kinderopvang toekomen omtrent de zorgen rond de Eigen bijdrage.


Brief Branche Kinderopvang/Boink/Branche Maatschappelijke kinderopvang


Hopende jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Veel sterkte de komende tijd en blijf gezond!


Met vriendelijke groet,
Ingrid Houtgraaf
Directeur Kidsbest/Pippi’s kinderopvang

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 16 maart 2020

Wij informeren u verder naar aanleiding van de persconferentie van 15 maart 2020 van het kabinet over nieuwe maatregelen om het Corona virus te bestrijden.
Het kabinet heeft besloten om de basisscholen en de kinderopvang te sluiten tot en met 6 april a.s. Er wordt een uitzondering gemaakt voor medewerkers in vitale beroepen: bijv. in de zorg, bij de politie, brandweer. Ook onderwijspersoneel en medewerkers in de kinderopvang vallen onder deze uitzonderingsregel, zie eerdere mail voor de lijst met vitale beroepen..
Dat betekent dat als u niet onder een van deze sectoren werkt, wij uw kind niet mogen opvangen.
Tot nogtoe hebben wij een aantal aanmeldingen ontvangen en hierop geanticipeerd. Wij begrijpen dat dit enorm kan ingrijpen op uw persoonlijke situatie, maar we moeten de richtlijnen van de overheid hierin volgen. Tevens zijn wij ook zuinig op ons eigen personeel: zij worden momenteel door deze noodopvang zelf helaas niet ontzien. Daarbij komt dat zij natuurlijk ook te maken met dezelfde maatregelen van de overheid.
Wij bieden in deze noodopvang:
- dagopvang voor kinderen van ouders die in de voorgenoemde lijst voor komen op hun normale dagen.
- buitenschoolse opvang: alleen ná de reguliere schooltijden op normale dagen, dus geen vooschoolse opvang tijdens deze weken.
Let op: Voor de opvang tijdens de schooltijden, dient u zich apart aan te melden bij de school.
Voor de Wissel: [email protected]
Voor de Brug: [email protected]
Graag ontvangen wij jullie aanmelding voor deze noodopvang uiterlijk vandaag nog in verband met het inplannen van ons personeel. Wij geven daar dan morgen antwoord op.
Wij benadrukken nogmaals dat het kind geen klachten zoals verkoudheid, hoesten, koorts etc. mag hebben om opgevangen te kunnen worden. Voor de veiligheid van de pedagogisch medewerkers en andere kinderen is het ook verplicht je kind thuis te houden als er griep bij een van de gezinsleden heerst.
De berichtgeving omtrent het Corona virus ontwikkelt zich voortdurend. Wij houden de situatie landelijk, en op onze locaties nauwlettend in de gaten en passen ons daarop aan.
Wij ontvangen veel begrip van ouders, voor de maatregelen die wij genoodzaakt zijn te nemen en soms ook kritische vragen, die wij de komende tijd zullen beantwoorden.
Sterkte voor allemaal de komende tijd.
Met vriendelijke groet,
Ingrid Houtgraaf
Directeur Kidsbest/ Pippi’s kinderopvang

Vragen & Antwoorden: de betekenis van deze aanvullende maatregelen voor de kinderopvang.
Mag mijn kind naar de kinderopvang/gastouder?
De kinderopvang en gastouderopvang gaan dicht tot en met 6 april 2020. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken, kunnen in principe op de eigen kinderopvang of bij de eigen gastouder terecht.
Wanneer werk ik in een cruciale beroepsgroep?
Een overzicht van cruciale beroepsgroepen, vindt u hierboven in een link.
Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
Als u uw kind thuis kunt opvangen, is het verzoek dit te doen. Alleen als dit echt niet lukt, kunt u een beroep doen op de school of kinderopvang.
Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?
Ja, dus:
Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald.
U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.
Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet meer naar de opvang kunnen?
Opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen. Als u niet tot deze beroepsgroepen behoort, is het dringende advies om als het kan thuis te werken tot en met 6 april 2020.
Mijn kind is morgen welkom op school, maar is er ook BSO?
Uw kind is morgen welkom op school als u werkt in een cruciale beroepsgroep. Als uw kind normaliter gebruik maakt van BSO, kan uw kind maandag in principe op de BSO terecht. We raden u aan om contact op te nemen met uw BSO.
Ik ben pedagogisch medewerker. Moet ik morgen naar mijn werk?
Neem contact op met uw werkgever of u nodig bent op werk. Dit geldt ook voor overige vragen. In principe is de kinderopvang open voor kinderen van mensen die werken in cruciale beroepsgroepen. De kinderopvang behoort daar ook toe.
Wie bepaalt welke kinderen toegelaten worden tot school en kinderopvang?
Als kinderen thuis kunnen worden opgevangen, is het verzoek aan ouders om dit te doen. School en kinderopvang zijn nu bedoeld voor de opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen.
Waar kan ik terecht voor vragen?
Kinderopvangorganisaties en ouders kunnen terecht op www.rijksoverheid.nl. Op deze website staat de meest actuele informatie. Kinderopvangorganisaties kunnen daarnaast terecht op www.veranderingenkinderopvang.nl. Ook kunnen zij zich richten tot hun brancheorganisaties. Het ministerie van SZW is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven.