kind

Welkom bij Pippi's Kinderopvang

Nieuwsbrief omtrent Corona d.d. 23-4-2020

Beste ouders/verzorgers,


Wij willen jullie allereerst heel hartelijk bedanken voor het begrip, de medewerking en het geduld de afgelopen tijd. Mede hierdoor hebben wij er samen voor kunnen zorgen dat de eventuele noodopvang bij Kidsbest en Pippi’s tot zover zo goed mogelijk door ons georganiseerd kon worden.
Zoals jullie wellicht 20 april hebben kunnen horen tijdens de persconferentie van de regering, gaat de kinderopvang 11 mei weer van start op een aangepaste manier. De dagopvang gaat volledig open. De Buitenschoolse opvang gaat hetzelfde regime als de basisscholen volgen. (Wat dat voor Pippi’s gaat betekenen, zullen we snel laten weten, zodra er overleg is geweest met de scholen).


De BSO zal alleen open zijn voor- en na schooltijden. Op de dagen dat de kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op de andere dagen niet. De overheid blijft tot 11 mei de eigen bijdrage voor kinderopvang tot aan het maximum uurtarief vergoeden aan ouders. Pippi’s blijft deze maximum uurtarieven hanteren tot in ieder geval 11 mei. Hoe het daarna gaat lopen, wordt nog gecommuniceerd.
Wat betreft noodopvang na 11 mei voor kinderen van ouders in cruciale beroepen, geldt dat deze doorloopt. Dat betekent dat scholen gedurende schooltijd verantwoordelijk zijn voor de opvang van kinderen van 4 jaar en ouder voor de dagen die ze niet naar school kunnen. Voor en na school kunnen deze kinderen net zoals nu bij de kinderopvang terecht.


Om alles zo goed mogelijk en zoveel mogelijk volgens de richtlijnen te laten verlopen, hebben we de volgende regels ingesteld:
• Brengen en halen gaat zoveel mogelijk op afstand en buiten. hier aparte regels
• Er zal voor iedereen gelden dat er tussen de pedagogisch medewerkers en de ouders de anderhalve meter in acht wordt genomen.
• Brengen en halen: Ouders blijven buiten en bellen aan, het overdragen van kinderen vindt buiten plaats. 1 leidsters ontvangt de kinderen buiten en de ander blijft op de groep. Zo ook met halen.
Met uitzondering van 1 ouder per baby. Baby’s kunnen binnen in de box gelegd worden en opgehaald worden, de ouder blijft hierbij op gepaste afstand.
• Er zal 1 kind tegelijk opgehaald/gebracht kunnen worden naar de uitgang, ouders blijven buiten op afstand op elkaar wachten.
• Kinderen worden gebracht/gehaald door 1 persoon,
• Het afscheid is kort, er wordt gezwaaid van achter het raam,
• De kinderen hebben geen klachten zoals verkoudheid, hoesten en /of koorts.

Regels met betrekking op de groep.

* Kinderen
- wassen hun handen bij binnenkomst.
- wassen hun handen na elk toiletbezoek of verschoning.
- wassen hun handen voor elke maaltijd en na elke maaltijd.
- wassen hun handen na het buitenspelen.
- leren wij aan om te hoesten te niezen in hun elleboog.

* De pedagogisch medewerksters nemen extra hygiëne-maatregelen in acht, zoals
- wassen hun handen bij binnenkomst (start dienst)
- wassen hun handen na elk toiletbezoek en verschoning.
- wassen hun handen voor het bereiden van maaltijden/voeding
- wassen hun handen voor elke maaltijd en na elk maaltijd
- wassen hun handen na het vegen van neuzen van kinderen en van zichzelf.
- hoesten en niezen in hun elleboog.
- wassen hun handen na het buitenspelen.

* Groepsschoonmaak.
- Elke dag worden boxen/ bedjes en speelgoed wat in de mond en waar veel mee gespeeld wordt
schoongemaakt.
- Bedjes worden elke dag als kinderen geslapen hebben afgehaald en gereinigd.
- Stoelen en tafels worden eind van de dag gereinigd.
- Deurkrukken, wc, wasbak, zeeppompjes worden minimaal 2 x per dag gereinigd.
- Handen worden gedroogd met papieren handdoeken.
- De schoonmaakster wordt op de hoogte gebracht van de extra taken en schoonmaak procedure.

Verder blijven natuurlijk de eerdere richtlijnen van het RIVM van kracht:
- Hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog
- Papieren zakdoekjes en papieren handdoeken gebruiken
- Geen handen schudden


Teruggave ouderbijdrage:
Alle ouders krijgen de eigen bijdrage voor de kinderopvang of buitenschoolse opvang tijdens de periode van 16 maart tot en met 10 mei terug, ongeacht of er gebruik van is gemaakt. Dat heeft het kabinet besloten. Ouders krijgen de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief terug in de periode dat de kinderopvang is gesloten voor alle kinderen van ouders met zogeheten niet-cruciale beroepen. Maar ook ouders die hun kind wél naar de opvang brachten, omdat ze een cruciaal beroep vervullen, krijgen de eigen bijdrage teruggestort. Dit zal in juni/juli plaats gaan vinden via SVB/ belastingdienst.
Herinnering: Teruggave ouderbijdrage boven belastingtarief
Gedurende de sluiting tijdens de coronasluiting (16 maart t/m 10 mei) corrigeren wij de tarieven zodat u geen eigen bijdrage boven het belastingtarief hoeft te betalen. Het uurtarief voor de BSO gaat van 7,23 naar 7,02 en het uurtarief van het KDV gaat van 8,38 naar 8,17.
Dit zal in de komende periode (mei) middels een correctiefactuur plaats gaan vinden.

Ook na 11 mei geldt deze regeling zolang de scholen en BSO's nog niet geheel zijn geopend! Zie hier de complete regeling met antwoorden!

Aanmelden noodopvang meivakantie
Om een goed te kunnen inventariseren hoeveel kinderen naar de noodopvang komen in de weken 29 april t/m 10 mei, willen wij graag jullie aanmelding ontvangen: graag onder vermelding van de naam, dagen en groep/locatie. N.B. Maandag 27 april en dinsdag 5 mei zijn alle locaties gesloten!

Let op: Aanmelden vanaf 11 mei gaat via een nieuwe inventarisatie/nieuwsbrief begin mei.
Rebecca 06-28 69 99 84
Mochten jullie nog vragen hebben anders dan over deze opvang, kunnen jullie bellen naar het kantoornummer.
0251-831273
Deze is doorgeschakeld en in principe altijd te bereiken.

Ingrid Houtgraaf, directeur Kidsbest/Pippi’s kinderopvang
en
Rebecca Bartsma, Leidinggevende Pippi’s kinderopvang