kind

Veiligheid & gezondheid

Aan de veiligheid en gezondheid van je kind stel je hoge eisen. Begrijpelijk. Want kinderen zijn kwetsbaar en een ongelukje zit in een klein hoekje. Bij Stichting Pippi's kinderopvang stellen we dan ook alles in het werk om risico’s weg te nemen. We willen graag dat je je kind met een gerust hart bij ons kunt achterlaten.

Deskundige pedagogisch medewerkers
Onze pedagogisch medewerkers hebben een gedegen opleiding gevolgd. Ze zijn in het bezit van een diploma kinder-EHBO en een verklaring omtrent het gedrag. Op iedere vestiging zijn minimaal twee bedrijfshulpverleners aanwezig met de vereiste diploma’s.

Veilig slapen
Bedjes zetten we op een veilige plek neer, zonder koordjes of ander gevaarlijk materiaal in de buurt. De bedjes zelf voldoen uiteraard aan alle eisen van Consument en Veiligheid. Onze slaapkamers worden dagelijks meerdere malen gelucht.

Ontruimingsbeleid
De vestiging heeft een ontruimingsplan, waarmee we regelmatig oefenen. Regelmatig controleert de brandweer of onze gebouwen aan alle eisen voldoen. Daarbij checken ze bijvoorbeeld vluchtroutes en brandwerende muren en deuren.

Veilig spelen
Bij de inrichting van ons kinderdagverblijf en BSO houden we tot in de kleinste details rekening met de veiligheidseisen. Denk bijvoorbeeld aan stopcontactbeschermers, raambeveiliging, deurstrips en traphekjes.

Controle
We controleren onze locatie dagelijks op veiligheid en hygiëne. Jaarlijks voeren we een risico-monitor uit op de locatie. Deze inventarisaties worden weer getoetst door de GGD. Daarnaast voert de GGD jaarlijks in opdracht van de gemeente een reguliere inspectie uit. De GGD rapporten kunt u vinden op onze website onder het kopje GGD rapporten. Evenals de veiligheids- en gezondheidsbeleiden van de locaties.