kind

Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleid is de visie van Pippi's Kinderopvang op opvoeding, ontwikkeling en verzorging vastgelegd.
Dit beleid wordt gedragen door iedereen in de organisatie en geeft richting aan ons werk.

Algemene doelstelling: opvang bieden aan kinderen van 0 tot de kinderen de basisschool verlaten.

Pedagogisch doel van Pippi's Kinderopvang: werken met gediplomeerde medewerkers, zodat deskundige opvang kan worden geboden in een ruimte die voor dit doel is ingericht. Op deze manier kan het kind zich optimaal ontplooien.

Pedagogische doelstelling t.a.v. het kind: de nadruk bij Pippi's Kinderopvang ligt op
- het stimuleren van zelfstandigheid
- het leren dragen van verantwoordelijkheid
- het stimuleren van het aanleren van sociale vaardigheden in contacten met andere kinderen en met volwassenen
- het helpen met het uiten van emoties

Pedagogische doelstelling t.a.v. de ouders: ouders moeten het gevoel hebben dat ze hun kind veilig kunnen achterlaten in deskundige handen. Pippi's kinderopvang streeft naar een goede vertrouwensrelatie met de ouders om zo te kunnen werken aan de verzorging/opvoeding van hun kind(eren).

Pedagogisch klimaat: de opvang kan worden beschouwd als een verlengstuk van de opvoeding- en verzorgingstaken van de ouders. Vanuit dit perspectief is er aandacht voor een veelzijdige ontplooiing en ontwikkeling van het kind met de nadruk op pedagogische/verzorgende kwaliteiten van de medewerkers. Duidelijke regels en individuele aandacht.