kind

LRK registratie

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van geregistreerde kinderopvang.
Hieronder volgt het overzicht per groep:

Landelijk registratienummer  Pippi's Kinderdagverblijf: 119126916

Landelijk registratienummer Pippi's Buitenschoolse opvang: 873548541

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Landelijk Register Kinderopvang