kind

Inschrijven

Bent u geheel nieuw binnen onze organisatie en heeft u nog geen kinderen die opvang bij ons afnemen dan kunt u dit formulier invullen. U schrijft uw kind in door het aanmeldingsformulier in te vullen en het inschrijfgeld (€ 12,50) aan ons over te maken. Uw aanmelding wordt bij ons ingeschreven op de datum waarop wij beide ontvangen hebben.

Wanneer u al een kind bij ons op de opvang heeft of u wilt een tweede kind inschrijven, kunt u dit doen via het ouderportaal. Dit doet u door in te loggen in het ouderportaal en vervolgens bij familie via de groene knop te kiezen voor broertje/zusje inschrijven. U hoeft dan alleen de gegevens van uw tweede, derde etc. kind in te voeren.

Pippi's Kinderopvang hanteert geen minimale afname van dagdelen. 

Voorafgaande aan de plaatsing vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek ontvangt u een “informatiemap” waarin alle relevante informatie over onze vestiging staat.

Voor vragen hierover kunt U terecht bij ons kantoor.

Kantoor: 0251-831273 of [email protected]

Locatie: [email protected] of 06-81623512

 

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt voor aanmelding bij het kinderdagverblijf bedraagd € 12,50. Wij verzoeken u vriendelijk bij een nieuw te plaatsen kind dit bedrag over te maken op onze bankrekening (o.v.v. inschrijfkosten).

Wommels: NL89 RABO 03142 93876 t.n.v. St.Kinderopvang Wommels

KP