kind

Inschrijven

U kunt via het aanmeldingsformulier op deze website,  via de mail [email protected] of telefonisch 06-286 999 84 een aanmeldingsformulier bij ons aanvragen.

U schrijft uw kind in door ons het geheel ingevulde aanmeldingsformulier toe te zenden en het inschrijfgeld
(€ 12,50) aan ons over te maken. Uw aanmelding wordt bij ons ingeschreven op de datum waarop wij beide ontvangen hebben.

Pippi's hanteert geen minimale afname van dagen.

Plaatsing kan ingaan op iedere willekeurige dag van de maand. Voorafgaande aan de plaatsing vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek ontvangt u een “informatiemap” waarin alle relevante informatie over onze vestiging staat.

Download hier het inschrijformulier voor de BSO.