kind

Inschrijven

Bent u geheel nieuw binnen onze organisatie en heeft u nog geen kinderen die opvang bij ons afnemen dan kunt u dit formulier invullen. U schrijft uw kind in door het aanmeldingsformulier in te vullen en het inschrijfgeld (€ 12,50) aan ons over te maken. Uw aanmelding wordt bij ons ingeschreven op de datum waarop wij beide ontvangen hebben.

Wanneer u al een kind bij ons op de opvang heeft of u wilt een tweede kind inschrijven, kunt u dit doen via het ouderportaal. Dit doet u door in te loggen in het ouderportaal en vervolgens bij familie via de groene knop te kiezen voor broertje/zusje inschrijven. U hoeft dan alleen de gegevens van uw tweede, derde etc. kind in te voeren.

Pippi's Kinderopvang hanteert geen minimale afname van dagdelen. U kunt uw kind aanmelden vanaf het moment dat u weet dat u in verwachting bent. Uiteraard kunnen ook oudere kinderen (tot 4 jaar) aangemeld worden. Als uw kind ouder is dan 4 jaar, vraag ons dan naar de opvang mogelijkheden op de buitenschoolse opvang.

Voorafgaande aan de plaatsing vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek ontvangt u een “informatiemap” waarin alle relevante informatie over onze vestiging staat.

Voor vragen hierover kunt U terecht bij ons kantoor.

Kantoor: 0251-831273 of [email protected]

Locatie: [email protected] of 06-286 999 84

 

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt voor aanmelding bij het kinderdagverblijf bedraagd € 12,50. Wij verzoeken u vriendelijk bij een nieuw te plaatsen kind dit bedrag over te maken op onze bankrekening (o.v.v. inschrijfkosten).

Wommels: NL89 RABO 03142 93876 t.n.v. St.Kinderopvang Wommels

KP