kind

Informatie voor ouders

Voor vagen die betrekking hebben op de administratie kunt u bellen op:
0515-333699

Kinderdagverblijf Pippi's
't Bosk 26
8731 BM Wommels
tel: 0515-333911| (kantoor)
of 06-43384096 (groep)

BSO Pippi's
't Bosk 26
8731 BM Wommels
tel: 0515-333911 (kantoor)
of 06-43384097 (groep)