kind

Organisatie

Het ontstaan van Pippi's Kinderopvang Wommels
Pippi's Kinderopvang in Wommels opende haar deuren in januari 2000. De toenmalige eigenaresse begon een kinderdagopvang voor enkele kinderen per dag in haar eigen woonkamer. Na twee jaar kocht zij het huidige pand waarin zij niet alleen een kinderdagverblijf vestigde, maar later ook de eerste groep buitenschoolse opvang voor maximaal 10 kinderen. Deze locatie is gevestigd in het voormalig pand van de Kruisvereniging met een groot buitenspeelterrein.

In januari 2005 heeft de huidige organisatie (Kidsbest kinderopvang) het kindercentrum overgenomen. Tegenwoordig bestaat het kindercentrum uit één verticale groep van 14 kinderen en twee BSO-groepen van maximaal 22 kinderen. Door de ruimte die we tot onze beschikking hebben, zijn er voor de kinderen volop mogelijkheden om zich te ontwikkelen.


Organisatie
Kinderdagopvang Pippi’s werkt vanuit een kindgerichte visie. Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen behoeften en ontwikkelt zich in een eigen tempo. Onze opvang is gericht op het individuele kind.

Onze visie luidt dan ook als volgt: Het kind wordt op de hoogte gebracht van de door ons gehanteerde normen en waarden, zoals vastgelegd in het pedagogisch beleid. Hierdoor kan het kind met zelfvertrouwen en vertrouwen in de medemens, zelfstandig functioneren in de maatschappij. Wij willen daarmee een bijdrage leveren tot de ontwikkeling tot een evenwichtig, gelukkig mens.


Team
De dagelijkse leiding van onze locatie is in handen van de volgende coördinatoren: Feikje Stapersma (kinderdagverblijf) en Ingrid Adema (buitenschoolse opvang).

Zij sturen een enthousiast team van pedagogisch medewerkers aan.

Voor vragen en informatie kunt u mailen naar: [email protected] of [email protected] .