kind

Openingstijden

De buitenschoolse opvang is bijna het hele jaar geopend m.u.v. de erkende feestdagen (Nieuwjaarsdag, 2de Paasdag, Hemelvaartsdag, 2de Pinksterdag, 1ste en 2de Kerstdag en Koninginnedag). Wij hebben geen vakantiesluitingen. Er is dus altijd opvang mogelijk.

Op Sinterklaasavond, de dag voor kerst en oudjaarsdag is Pippi's om 16.00 uur gesloten.

BSO Pippi's is geopend van maandag t/m vrijdag vanaf het moment dat de school uit is tot 18.30 uur.
Tijdens de vakanties is de bso geopend vanaf 08.30 uur tot 18.30 uur. Tevens is er mogelijkheid van voorschoolse opvang vanaf 07.00 uur.

Er zijn verschillende mogelijkheden tot afname:

Pakket 1 - 14.00 uur  tot 17.00 uur

Pakket 2 - 14.00 uur tot 17.30 uur

Pakket 3 - 14.00 uur tot 18.00 uur


In de schoolvakanties dient u uw kind zelf te brengen en te halen. Om rust en regelmaat ten behoeve van de kinderen te bevorderen hanteren wij in de schoolvakanties breng- en haaltijden.

U kunt uw kind:
Brengen tussen 08.30 en 09.30 uur.
Halen tussen 16.30 en 18.00 uur.