kind

Openingstijden

Pippi's BSO

Pippi's buitenschoolse opvang is bijna het hele jaar geopend m.u.v. de erkende feestdagen (Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en Koninginnedag). Daarnaast zijn wij gesloten tijdens de Freule. Deze vindt altijd plaats op de tweede woensdag van augustus. Wij hebben geen vakantiesluitingen. Er is dus altijd opvang mogelijk.

BSO Pippi's is geopend van maandag t/m vrijdag vanaf het moment dat de school uit is tot 18.00 uur.

Tijdens de vakanties is de bso geopend vanaf 08.30 uur tot 18.00 uur. Tevens is er mogelijkheid van voorschoolse opvang vanaf 07.00 uur.

Er zijn verschillende mogelijkheden tot afname:

Pakket 1 - 14.00 uur  tot 17.00 uur

Pakket 2 - 14.00 uur tot 18.00 uur

 

Yn'e Romte BSO

De buitenschoolse opvang yn'e Romte is momenteel geopend op dinsdag, woensdag en donderdag m.u.v. de erkende feestdagen (Nieuwjaarsdag, 2de Paasdag, Hemelvaartsdag, 2de Pinksterdag, 1ste en 2de Kerstdag en Koninginnedag). Wij hebben in principe geen vakantiesluitingen, maar er wordt wel gekeken naar het aantal aanmeldingen. Bij weinig aanmeldingen wordt de groep samengevoegd met Pippi's buitenschoolse opvang.

Op Sinterklaasavond, de dag voor kerst en oudjaarsdag zijn beide locaties om 16.00 uur gesloten.

 BSO yn'e Romte is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag vanaf het moment dat de school uit is tot 18:00 uur. Tijdens de vakanties is de bso geopend vanaf 08.30 uur tot 18.00 uur. 

Er zijn verschillende mogelijkheden tot afname:

Pakket 1 - 14.00 uur tot 17.00 uur

Pakket 2 - 14.00 uur tot 18.00 uur

 

Schoolvakanties
In de schoolvakanties dient u uw kind zelf te brengen en te halen. Om rust en regelmaat ten behoeve van de kinderen te bevorderen hanteren wij in de schoolvakanties breng- en haaltijden.

U kunt uw kind:
Brengen tussen 08.30 en 09.30 uur.
Halen tussen 16.30 en 18.00 uur (BSO Pippi's Wommels) 
Halen tussen 17:00 en 18:00 uur (BSO Pippi's yn'e Romte)