kind

Kinderdagverblijf

De pedagogisch medewerkers in het kinderdagverblijf houden een dagstructuur aan waarin vast zijn opgenomen: eet- en drinkmomenten, rustmomenten, verschoning- en toiletrondes en activiteitenmomenten. Dit geeft kinderen houvast en veiligheid. Onze dagstructuur ziet er globaal als volgt uit:

vanaf 07.30 uur
Ontvangst ouders en kinderen, noteren en/of bespreken van eventuele bijzonderheden. 

ca 09.15 uur
Kinderen gaan aan tafel, zingen een liedje en eten een cracker en drinken thee met water/melk.

ca 10.00 uur
Na een vaste verschoningsronde en toiletronde gaan de jongste kinderen een slaapje doen. De oudere kinderen gaan vrij spelen of er wordt een activiteit gedaan, zoals knutselen, tekenen, kleien etc.

ca 11.30 uur
Na een toiletronde en handen wassen, volgt de warme maaltijd (vanaf 6+ maanden) aan tafel op de eigen groep. Het liedje “smakelijk eten” wordt gezongen.

12.00 uur
Na het eten worden de handen en monden gewassen en wordt er een verschoningsronde gedaan. Diverse kinderen gaan nu naar bed.

12.15-14.00 uur
Op de groep wordt ook rust gecreëerd. Kinderen die wakker blijven doen rustige activiteiten zoals boekjes lezen, tekenen of spelen met speelgoed.

Tussen 12.30 uur en 13.00 uur contactmoment met ouders die eventueel hun kind ophalen of komen brengen.

14.15 uur
Kinderen die wakker zijn, worden uit bed gehaald en de jongste kinderen gaan rond dit tijdstip een middagslaapje doen. Tevens is er een verschoningsronde.

14.45 uur
Alle kinderen gaan aan tafel zitten om fruit en cracker(s) te eten en wat te drinken.

15.30 uur
Tijd voor een middagactiviteit op de groep of buiten. Als de kinderen ’s morgens naar buiten zijn geweest wordt er meestal ’s middags iets creatiefs gedaan. Bij mooi weer worden er ook buiten activiteiten georganiseerd.

16.00-18.00 uur
Ophalen kinderen en contactmoment met de ouders. Rond 16.30/17.00 uur krijgen de kinderen nog een soepstengel en eventueel iets te drinken. Ook wordt er in de namiddag nog een verschoning- en toiletronde gedaan.