kind

Oudercommissie

De oudercommissie heeft een belangrijke adviserende rol ten aanzien van het pedagogisch beleid, veiligheid, openingstijden, voeding, gezondheid, hygiëne en andere aspecten van de kwaliteit. Het management en de assistent leidinggevende houden de oudercommissie op de hoogte.  De oc's geven gevraagd en ongevraagd advies. Het doel is om de belangen van kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te behartigen. De oudercommissie zet zich in voor een goede sfeer voor de kinderen en hun ouders.

Wat doet de oudercommissie voor de ouders?
Ouders kunnen vragen, ideeën, opmerkingen of klachten altijd aan de oc richten. Gewoon zomaar, of als de ouder denkt dat ze daarvoor niet bij de pedagogisch medewerkers of de assistent leidinggevende terecht kunnen. De oc kan inventariseren, bemiddelen en eventueel adviseren of doorverwijzen. Alle informatie behandelt de oc vertrouwelijk en acties ondernemen zij in goed overleg.

Op dit moment  maken de volgende ouders deel uit van de oudercommissie:

Hobbe Hiemstra (vader van Mattias en Thymen)

Anita van der Wal (moeder van Silke en Jikke)

Geartsje Aukes (moeder van Marten en Femke)


Hoe is de oudercommissie te bereiken?

U kunt via onderstaand emailadres contact leggen met de oudercomissie:

[email protected]